Кафедра англійської філології

Робота кафедри англійської філології спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 035 Філологія.

Науково-педагогічний потенціал кафедри складається з висококваліфікованих викладачів, серед яких є кандидати педагогічних наук, кандидати філологічних наук, доценти. Викладачі кафедри англійської філології забезпечують викладання другої іноземної мови (англійської), культури усного і писемного мовлення, актуальних проблем сучасних лінгвістичних і перекладознавчих студій, вибіркових дисциплін з лінгвістики та перекладознавства на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях, керують виробничими перекладацькими та педагогічними практиками студентів. 

Викладачі кафедри активно залучаються до наукової та міжнародної діяльності, співпрацюють з міжнародними та вітчизняними професійними організаціями (спілками, виданнями), постійно підвищують свою професійну майстерність.  

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних використовувати англійську мову у контексті професійної комунікації. 

Завідувач кафедри – Пасічник Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.